Uw trailer prima verzekerd

Premie berekenen

Paardentrailer

Om uw paard of pony goed en veilig te vervoeren hebt u een paardentrailer aangeschaft. Vanzelfsprekend is deze via de WA verzekering van uw auto voor het WA risico meeverzekerd als deze achter uw auto gekoppeld is. Maar er kan ook schade komen aan uw  paardentrailer. Dat valt niet onder de WA verzekering.

Daarom is er de Paardentrailer verzekering. Deze dekt de schade die aan uw trailer ontstaat. Niet alleen kunt u zelf of een ander de trailer beschadigen, ook uw eigen paard kan behoorlijke schade toebrengen aan het vervoermiddel. Een belangrijke reden dus om uw aanschaf goed te verzekeren. Zo kunt u ontspannen en goed verzekerd met uw paard op pad.

Wij kunnen u hiervoor twee specifieke producten leveren:

Er is een verzekering voor trailers met enkel particulier gebruik. Deze verzekering kunt u ook uitbreiden met zaken zoals hulpverlening en vervangend vervoer. Deze verzekering kent een waardegarantieregeling over de door u ingegeven te verzekeren waarde. Dat hoeft bij tweedehands trailers dus geen nieuwwaarde te zijn, maar kan ook de dagwaarde of aankoopwaarde zijn.

Er is ook een verzekering voor paardentrailers die zakelijk  en/of particulier worden gebruikt. Deze heeft weer andere mogelijkheden en premiestellingen, maar is dus eigenlijk wat meer zakelijk ingestoken.

 

Paardentrailerverzekering Particulier met waardegarantie regeling

Wat is verzekerd

U kunt een keuze maken uit de onderstaande dekkingsvormen:

Brand-Diefstal-Natuur
Uw paardentrailer is dan verzekerd tegen brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting en blikseminslag. Daarnaast is er een dekking tegen diefstal, vermissing en verduistering. Ook braakschade aan de trailer valt daaronder. Verder is natuurgeweld zoals storm verzekerd. (Rijden tijdens de storm wordt expliciet uitgesloten van de dekking)

Beschadiging en Aanrijding 
Deze dekking kunt u toevoegen op bovenstaande dekking. U bent verzekerd voor plotselinge en onvoorziene beschadiging van of aanrijding met uw paardentrailer. Ook als dit het gevolg is van een eigen gebrek. De schade toegebracht door uw eigen paard is vanzelfsprekend ook meeverzekerd.

Particuliere verhuur
Kunt u desgewenst meeverzekeren. Verhuurt u uw paardentrailer een paar weken per jaar aan anderen? Tegen een premietoeslag bent u verzekerd voor verhuur van de paardentrailer voor recreatief gebruik aan een particulier.

Hulpverlening  
Met deze uitbreiding heeft u recht op hulpverlening voor uw paardentrailer als u na pech, diefstal of een ongeval met uw paardentrailer of de auto-paardentrailercombinatie niet verder kunt; of als de bestuurder van de combinatie uitvalt door ziekte, letsel of overlijden.

Vervangend vervoer
Met deze uitbreiding bent u verzekerd voor vervangend vervoer als uw auto of paardentrailer vlak voor vertrek naar een concours of tijdens de reis uitvalt door een van buitenkomende onheil, zoals een aanrijding.

Schadevergoeding

De schadevergoeding bedraagt het bedrag aan herstelkosten en bij onherstelbare beschadiging of diefstal wordt de waarde van uw trailer vergoed. Afhankelijk van de  door u gekozen waardegarantie is de waarde dan dus de verzekerde waarde of de dagwaarde.

Uw eigen risico bedraagt € 150,00 bij schade, behalve in geval van herstel bij een bij de verzekeraar aangesloten herstelbedrijf. In dat geval komt het eigen risico te vervallen.
(U kunt het eigen risico ook afkopen tegen een premietoeslag.)

Klik hier om de Voorwaarden in te zien.

Premie

Deze is afhankelijk van aankoopjaar en bouwjaar van uw trailer.
U kunt hier uw premie berekenen en ook direct de verzekering afsluiten.
Wilt u liever met een formulier deze verzekering aanvragen?
Klik dan hier voor het aanvraagformulier.

 

Paardentrailerverzekering Zakelijk/Particulier

Wat is verzekerd

U kunt een keuze maken uit de onderstaande dekkingsvormen:

Brand
Uw paardentrailer is dan verzekerd tegen brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting en blikseminslag.

Brand-Diefstal
Als bovenstaande dekking maar dan aangevuld met een dekking tegen diefstal, vermissing en verduistering.

Casco 
Als bovenstaande dekking, maar dan aangevuld met een dekking tegen elk ander van buiten komend onheil, waaronder zaken zoals stormschade, botsen, stoten, slippen, omslaan, te water of van de weg raken. Daarnaast is ook de schade toegebracht door uw eigen paard meeverzekerd.

Uitgebreide Casco (inclusief eigen gebrek)
Deze dekking is alleen mogelijk voor nieuwe paardentrailers. Als bovenstaande dekking, maar dan aangevuld met een dekking waarbij ook het eigen gebrek is meeverzekerd.

Schadevergoeding

De schadevergoeding bedraagt het bedrag aan herstelkosten en bij onherstelbare beschadiging of diefstal wordt de dagwaarde van uw trailer vergoed. Deze verzekering kent dus geen waardegarantie!

Uw eigen risico bedraagt € 250,00 bij schade.

Klik  hier om de Voorwaarden in te zien.

Premie

Brand                            0,5% van de dagwaarde
Brand-Diefstal               0,6% van de dagwaarde
Casco                            0,8% van de nieuwwaarde
Uitgebreide Casco        0,9% van de nieuwwaarde (alleen mogelijk voor nieuwe trailers)

Klik hier voor het aanvraagformulier.