Aansprakelijkheid

Uw eigen zaken verzekeren blijft uw eigen keuze ! Maar als u of uw paard schade aan een ander toebrengt, zult u het toch moeten vergoeden.
Het feit dat u niet verzekerd bent ontslaat u conform de wet niet van uw aansprakelijkheid!!!

Een goede aansprakelijkheidsverzekering helpt u niet alleen bij de mogelijke discussie met de tegenpartij, maar zorgt ook voor de schadeloosstelling wanneer inderdaad blijkt dat u aansprakelijk bent. Het feit dat u een paard bezit maakt u volgens de wet al automatisch risico aansprakelijk.
Zodra uw dier schade aan derden veroorzaakt, welke vanuit het eigen onberekenbare gedrag van het dier is ontstaan, bent u daar als bezitter aansprakelijk voor. Het feit of het uw schuld is speelt hierbij niet eens een rol.

Particulier

Wanneer u uw paard of pony enkel houdt in de particuliere hoedanigheid is het zo dat uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) het voor een deel mee verzekert. Vraag dit altijd na  bij uw verzekeraar of dit bij uw polis ook het geval is.
Het wedstrijdrisico daarentegen is bij de meeste verzekeraars volledig uitgesloten of wordt beperkt tot een bedrag van maximaal € 12.500,00 voor schade aan derden. Dit dekt de lading natuurlijk niet.
Ook kan het zijn dat dat u in het geval van het houden van meerdere paarden boven het maximale aantal dieren uitkomt wat uw verzekeraar op de polis wenst te verzekeren.

In al deze gevallen kunnen wij u een particuliere aansprakelijkheidsverzekering aanbieden voor uw paard(en) of pony(‘s). Klik hier voor meer informatie over dit product.

Bedrijf of beroep

Zodra u beroepsmatig of bedrijfsmatig iets doet met (uw) paarden, kunt u gewoonweg niet zonder een bedrijfsmatige aansprakelijkheidsverzekering. Het maakt daarbij niet uit of u dit doet als geregistreerd bedrijf of als bijverdienste. Zelfs vergoedingen anders dan in geld geven al aan dat u het dus niet voor niets doet.  Dit valt niet langer meer te verzekeren met een particuliere aansprakelijkheidsverzekering.

Door uw toedoen of nalaten kan een ander zaakschade of letselschade oplopen. U kunt daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Dat geldt niet alleen voor uw klanten of omstanders, maar denk ook –indien van toepassing- aan uw eigen medewerkers en ondergeschikten.
Daarnaast bent u ook aansprakelijk voor het beroepsmatig handelen door uw ondergeschikten jegens derden. Als laatste geldt ook hier natuurlijk de risico aansprakelijkheid welke behoort bij het bezit van paarden en het werken met paarden. Genoeg redenen om u hiervoor correct te verzekeren.

Een Aansprakelijkheidsverzekering Voor Bedrijven (AVB) is speciaal bedoeld om deze risico’s voor u te verzekeren. Deze verzekering biedt dekking voor u als ondernemer of beroepsuitoefenaar bij een aansprakelijkheidsstelling voortvloeiend uit uw bedrijfsactiviteiten. Ook de aansprakelijkheid voor schade van ondergeschikten (werkgeversaansprakelijkheid) kan worden meeverzekerd. Zowel personenschade als zaakschade, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende gevolgschade valt onder de reikwijdte van deze verzekering. Het is belangrijk om hier maatwerk te leveren, precies afgestemd op uw hoedanigheid en uw bezigheden.

Wanneer hebt u een bedrijfsmatige aansprakelijkheidsverzekering nodig?

  • Zodra u een manege, pensionstal, opfokstal of africhtingsstal exploiteert
  • Zodra u tegen betaling of andere vergoeding instructie geeft aan derden onafhankelijk van het feit of u hier wel of geen eigen paarden voor inzet
  • Zodra u op andere wijze inkomsten genereert met uw eigen paarden of met paarden van derden
  • Zodra u coaching geeft met paarden
  • Zodra u paarden traint voor derden
  • Zodra u paarden behandelt, bijvoorbeeld als therapeut, hoefsmid of masseur

Een aantal beroepen hebben wij al voor u omschreven. Klik hier voor het overzicht.
Uw beroep niet aanwezig?…………
Op basis van een aantal inventarisatievragen is het voor ons mogelijk om u een passende offerte aan te bieden. Klik hier om naar de vragenlijst van de Op Maat Offerte te gaan.

Hippische bedrijven verzekeren met al hun hoedanigheden is sowieso maatwerk.
Neem hiervoor gerust contact met ons op.
Bel; 013 – 46 86 300 of klik hier voor het contactformulier.

Verenigingen/Clubs

Ook stichtingen of ruiterverenigingen kunnen niet zonder een correcte verzekering.  Een vereniging organiseert dikwijls trainingen, evenementen of wedstrijden en er wordt gebruik gemaakt van vele vrijwilligers. Ook dat zijn ondergeschikten. Daarnaast worden er dikwijls dieren ingeleend van een manege bedrijf, hetgeen de vereniging risico aansprakelijk maakt voor het gedrag van die dieren omdat zij bedrijfsmatig gebruiker zijn. Verder geldt wat er bij bedrijven geldt hier ook. Daarom is het van belang dat een vereniging ook een goede aansprakelijkheidsverzekering heeft.

Behalve de bedrijfsmatige aansprakelijkheidsverzekering is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering hier ook zeker aan te raden.

Klik hier voor meer informatie over onze mogelijkheden voor verenigingen en clubs.

Wij bieden mogelijkheden om ook het opzicht risico voor u mee te verzekeren.
U hebt dat nodig als u werkt met paarden van derden of paarden van derden behandelt.

Wat is opzicht?

Bij opzicht gaat het om zaken die aan de zorg van een ander zijn toevertrouwd of die hij/zij op een andere wijze onder zich heeft genomen en waarover hij/zij tot op zekere hoogte de feitelijke macht uitoefent.
Een paard wat u bijvoorbeeld traint voor een derde of wat u behandelt en waaraan door uw toedoen schade wordt veroorzaakt valt onder opzicht. U hebt op dat moment dat paard onder u in bruikleen cq in beheer.
Opzicht is standaard uitgesloten op een AVB dekking, maar kunnen wij in de meeste gevallen gewoon voor u meeverzekeren.

Juist daarom zijn wij een Specialist in Hippische Verzekeringen!