Disclaimer

Hoewel Equine Risk aan de inhoud van deze site de uiterste zorg besteedt, aanvaardt Equine Risk geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de informatie, of voor de gevolgen daarvan.

De informatie op deze site

Equine Risk verstrekt met deze website informatie en biedt je de mogelijkheid rechtstreeks contact op te nemen met Equine Risk. Equine Risk heeft met deze website niet het doel volledige product informatie en polis informatie te geven. Aan de teksten kan je geen andere rechten ontlenen dan aan de polisvoorwaarden. Alle rechten van de inhoud (tekst en grafische voorstellingen) van deze site zijn eigendom van en voorbehouden aan Equine Risk. Niets uit deze site mag zonder toestemming van Equine Risk worden overgenomen in andere (digitale of analoge) media.

Vraag persoonlijk advies

De informatie op deze website, waaronder resultaten van berekeningen, mag je niet beschouwen als een persoonlijk advies.

Bij de berekeningen op de site zijn we uitgegaan van algemene uitgangspunten; daarvan staat niet vast of die op jouw persoonlijke situatie van toepassing zijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Functioneren van de site

Het kan zijn dat om wat voor reden dan ook (bijvoorbeeld een technische storing of een menselijke fout) de site tijdelijk niet functioneert. Equine Risk vraagt je begrip hiervoor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg hiervan.

Equine Risk
Specialist in Hippische risico’s

Direct met ons
in contact komen?

Vul hieronder je naam en telefoonnummer in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.