Veel gestelde vragen

Hebt u een vraag? Wellicht wordt deze hieronder beantwoord.
Staat uw vraag er niet bij of  is het antwoord op de vraag niet duidelijk?

Neem dan contact met ons op via de button op deze pagina of bel 013 – 46 86 300

Hoe vraag ik een verzekering aan?

Dat kan op diverse manieren.
U kunt via onze website gebruik maken van de online aanvraagmodules. Eerst krijgt u keurig de premies in beeld en dan bepaalt u pas of u de verzekering aanvraagt. U ontvangt een keurige reactie van uw aanvraag via email en uw paard is direct in voorlopige dekking vanaf het moment dat u de verzekering aanvraagt. Zijn er nog aanvullende vragen of benodigde stukken dan hoort u dat van ons automatisch.

U kunt ook gebruik maken van een papieren aanvraagformulier Dit formulier stuurt u met de eventueel benodigde stukken naar ons op. U krijgt daarna zo spoedig mogelijk bericht van de afhandeling van uw aanvraag.

Het is ook mogelijk uw paard direct telefonisch in voorlopige dekking te geven. Op deze manier kunnen wij u tijdelijk een dekking verlenen, zodat uw paard alvast is verzekerd voor acute dood en ongevallen vanaf het moment van uw telefoontje tot het moment waarop uw definitieve aanvraag verwerkt is. Voorlopige dekking aanvragen? Bel ons op 013 – 46 86 300

Ik heb een paard/pony gekocht die al bij Equine Risk is verzekerd. Kan ik deze verzekering voortzetten?

Vanzelfsprekend kan dat. Als de oude eigenaar schriftelijk aan ons doorgeeft dat deze de verzekering beëindigd moeten worden in verband met verkoop en dat u de verzekering wilt overnemen, kunnen wij dit voor u regelen.
Na ontvangst van de royementsmededeling, sturen wij u dan een informatie set met daarin de mogelijkheden hoe u de verzekering kunt continueren.
Daarbij zit ook een aanvraagformulier. De vorige eigenaar ontvangt zelf een bevestiging van de beëindiging van de verzekering.
Indien u de verzekering op min of meer dezelfde condities wilt voortzetten, hebben wij in een aantal gevallen geen keuring of gezondheidsverklaring nodig.
Wilt u echter een hogere waarde of een verzekering met meer dekking dan gelden de acceptatienormen zoals u deze vindt op de productpagina’s binnen deze website.
Bel ons gerust………………We kunnen u prima informeren over mogelijkheden en de dekking die het beste bij u en uw paard past.

Mag mijn eigen dierenarts het dier keuren voor de verzekeringsaanvraag?

Iedere dierenarts mag in principe een paard keuren, dus ook uw eigen dierenarts.
Toch raden wij u aan om voor de keuring van een paard minimaal gebruik te maken van een Erkende Paardendierenarts en liefst indien mogelijk zelfs van een Erkende Keuringsdierenarts.
Wanneer u een paard laat keuren bij een Erkende Keuringsdierenarts en het betreft naast de klinische keuring ook een röntgenologische keuring, dan hoeft u de foto’s niet eens in te sturen. Een kopie van het keuringsrapport is dan voldoende.
Röntgenfoto’s gemaakt door dierenartsen die niet in het register van Erkende Keuringsdierenartsen zijn opgenomen, dienen wel naar ons ingestuurd te worden voor beoordeling door de veterinaire adviseur van de verzekeraar.
Om u te helpen met de keuze voor een Erkende keuringsdierenarts Paard kunt u hier klikken voor inzage in het register. U ziet dan een kaartweergave. U kunt daar filteren op Erkende Keuringsdierenarts en zo ziet u keurig per regio het aantal keuringsdierenartsen. Zoomt u op de kaart verder in dan krijgt u alle namen en praktijkgegevens in beeld. Op deze manier hebt u altijd een actueel overzicht.

Hoe oud mogen een gezondheidsverklaring, keuringsrapport en röntgenfoto’s zijn bij de verzekeringsaanvraag?

Een gezondheidsverklaring en een klinische keuring zijn beiden momentopnames van een paard of pony en zijn derhalve ook maar beperkt geldig.
Ook röntgenfoto’s zijn aan een bepaalde geldigheidsduur onderhevig.
Een gezondheidsverklaring of een klinisch keuringsrapport mag niet ouder zijn dan 6 weken.
Röntgenfoto’s mogen niet ouder zijn dan 3 maanden.

Wie betaalt de kosten van gezondheidsverklaringen, keuringen, foto’s en inspectie?

Indien een gezondheidsverklaring of keuring en eventueel foto’s een vereiste is bij acceptatie, zijn deze kosten voor uw rekening.
Wanneer echter een inspectie volstaat voor acceptatie, komen de kosten daarvan volledig voor rekening van de verzekeraar. Er wordt vooraf keurig een afspraak met u gemaakt wanneer en waar het dier bezichtigd kan worden. Het is prettig als u daar zelf bij aanwezig bent, maar het is geen vereiste. Zo kunt u natuurlijk ook de stalhouder of manege eigenaar vragen of hij het te verzekeren dier even aan de inspecteur kan tonen.

Wat houdt een gezondheidsverklaring in?

Een gezondheidsverklaring is een verklaring, opgesteld door de dierenarts die uw paard recentelijk heeft gezien, waarin wordt vastgelegd dat uw paard gezond is, gevaccineerd is en dat er geen vermoedens zijn van ziekten of aandoeningen. Het betreft hier dus geen volledige klinische keuring.

Moet mijn paard/pony gechipt zijn als ik het dier wil verzekeren?

Vanaf 1 januari 2007 is het conform de Nederlandse wetgeving verplicht dat uw paard of pony voorzien is van een transponder (chip) met een daaraan gekoppeld paspoort. Veulens moeten binnen 7 maanden worden gechipt. U kunt er zelfs een boete voor krijgen als u uw paard of pony zonder paspoort vervoert of bij huis heeft staan. Meer informatie over chippen, paspoorten en het registratiebeleid vindt u onder andere op de website van het PVE.
Neem daarom even contact op met uw dierenarts om het dier te laten chippen als dit nog niet is gebeurd.

Tot welke leeftijd kan ik een paard/pony verzekeren en tot wanneer blijft deze dan verzekerd?

Het afsluiten van een verzekering is mogelijk tot en met het jaar waarin het paard of de pony 15 jaar wordt. Daarna is het helaas niet meer mogelijk om een dier nog op te nemen in de verzekering. Dit heeft alles te maken met het feit dat een verzekeraar een onvoorziene gebeurtenis kan verzekeren.
Als een dier ouder is dan 16 jaar dan is de kans dat het dier door ouderdom komt te overlijden niet meer een relevant onderdeel van die onvoorziene gebeurtenis. Het is dan normaal dat een dier zonder ziekte of ongeval toch door ouderdom overlijdt.

U kunt wel een paard tot en met de 19 jaar nog verzekeren voor de uitvaartverzekering.

Is uw paard of pony reeds voor die 16 jarige leeftijd al verzekerd, dan blijft het dier vanzelfsprekend wel verzekerd indien u dat wenst. Er volgt dan een toeslag op de premie van 1%.

Vanaf de leeftijd van 20 jaar krijgt u een aanbod om het dier nog door te verzekeren voor een Ongevallen verzekering. Het ziekte risico komt dan te vervallen. Uw paard kan dus ook dan nog verzekerd blijven voor het ongevallen risico.

Bij de Uitvaartverzekering wordt de verzekering vanaf de 23 jarige leeftijd waardevast premievrij. U blijft dan dus het recht houden op de uitvaartvergoeding wanneer uw paard komt te overlijden.

Kan ik ook enkel een ziektekostenverzekering afsluiten?

Nee, een ziektekostenverzekering kan alleen afgesloten worden in combinatie met een van de paardenverzekeringen die ook de waarde van uw paard verzekeren. De dekking van de ziektekostenverzekering is ook gekoppeld aan de gekozen paardenverzekering.

Moet ik voor mijn paard een aansprakelijkheid verzekering afsluiten?

In een aantal gevallen is dit gedekt door uw eigen particuliere aansprakelijkheid verzekering.
Als dit niet of slechts gedeeltelijk het geval is, kunt u de particuliere risico aansprakelijkheid van uw dier apart verzekeren. Dit kan met en zonder gekoppelde paardenverzekering, het betreft echter een secundaire dekking en enkel in uw particuliere hoedanigheid.
Alle informatie vindt u op de pagina Aansprakelijkheid
Voor bedrijfsmatige aansprakelijkheid verwijzen we nu graag naar www.equinerisk.com
Wij adviseren u om het eerst na te vragen bij uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering en onze productpagina op deze website goed door te lezen. Voorkom dubbele verzekeringen!

Is het verstandig om bij aanschaf van een paard/pony een koopcontract te gebruiken?

Het antwoord op deze vraag luidt volmondig…JA.
Regelmatig worden wij geconfronteerd met aankoopgeschillen die in ieder geval gemakkelijker kunnen worden opgelost als er sprake is van een goed koopcontract. Voor hippische contracten verwijzen wij u naar www.paardencontracten.nl. U kunt daar voor een kleine bijdrage ook een koopcontract downloaden. Dit kunt u dan verder aanvullen met voor u en de verkoper van toepassing zijnde zaken. Daarnaast is een koopcontract uiteindelijk ook uw eigendomsbewijs!!!
Het paspoort is geen eigendomsbewijs volgens de wet.

Hoe kan ik de verzekeringsvorm of de verzekerde waarde van mijn paard of pony wijzigen?

Het beste kunt u even met ons bellen. 013 – 46 86 300. We kunnen dan voor u bekijken of u enkel een wijzigingsformulier in hoeft te sturen of dat er eventueel aanvullende stukken benodigd zijn als het gaat om een uitbreiding van dekking of verhoging van de waarde.

Hoe kan ik een adreswijziging van mezelf of van de stal van het dier doorgeven?

Om te voorkomen dat iemand anders zich voordoet als u, is het noodzakelijk dat wij wijzigingen van u schriftelijk ontvangen. Enkel op basis van telefonische doorgave mogen wij deze niet verwerken. De gemakkelijkste wijze van doorgave is via ons contactformulier op deze website. In het andere geval kunt u een korte mededeling per post/fax aan ons toesturen voorzien van uw polisnummer, uw nieuwe adres en/of van uw paard of pony en uw handtekening.

Moet ik een verandering van het vermelde gebruiksdoel melden?

Als u dit niet doorgeeft, kunt u teleurgesteld worden op het moment dat er een schade is. Daarom is het verstandig om deze altijd aan ons door te geven.
De gemakkelijkste wijze van doorgave is via ons contactformulier op deze website.
In het andere geval kunt u een korte mededeling per post/fax aan ons toesturen voorzien van uw polisnummer, het nieuwe gebruiksdoel van uw paard of pony en uw handtekening.
Als het gaat om draf- en/of renpaarden welke ingezet gaan worden voor de wedstrijdsport, kunt u enkel nog verzekeren op basis van de Doodverzekering.
Ook bij paarden welke ingezet gaan worden voor de samengestelde wedstrijdsport is het noodzakelijk dat wij kunnen bekijken of de afgesloten verzekering gehanteerd kan blijven.
Daarnaast kan het zijn dat uw paard ingezet gaat worden voor andere doeleinden dan recreatie, sport en/of fokkerij. Ook in dit geval is het zaak dat u dit bij ons meldt zodat we even met u in overleg kunnen treden inzake de lopende verzekering en eventuele mogelijkheden.

Kan ik kiezen hoe ik de premie wil betalen?

U kunt de premie betalen via een aan u toegezonden factuur of via automatische incasso.
Bij automatische incasso wordt het geld automatisch door de maatschappij van uw rekening afgeschreven. Hiervoor verleent u specifiek toestemming door middel van een SEPA machtiging bij het aanvraagformulier. Automatische incasso is uitsluitend mogelijk voor Nederlandse rekeningnummers.
U kunt daarnaast kiezen of u de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of per maand wilt betalen. Premiebetaling per maand kan echter alleen via automatische incasso. Indien u kiest voor een betaling per half jaar, kwartaal of per maand betaalt u een toeslag van 6% over uw bruto premie.

Wanneer u tijdens de looptijd van uw verzekering de betalingswijze en/of termijn wilt veranderen, maak dan even gebruik van ons contactformulier op deze website om dit aan ons door te geven. We bekijken dan voor u per wanneer dit mogelijk is.

Indien u ervoor kiest om over te stappen op automatische incasso is het noodzakelijk dat u de maatschappij hiervoor machtigt met het machtigingsformulier. Dit formulier kunt u ondertekenen en aan ons toesturen via post/fax of als emailbijlage.

Wanneer wordt mijn premie afgeschreven bij automatische incasso?

De premie wordt in de week na de premievervaldatum van uw rekening afgeschreven. Bij nieuwe polissen volgt afschrijving direct na opmaak van de polis.

Hoe geef ik een wijziging door van mijn bankrekeningnummer bij automatische incasso?

Om te voorkomen dat iemand anders zich voordoet als u is het noodzakelijk dat wij wijzigingen van u schriftelijk ontvangen. Enkel op basis van telefonische doorgave mogen wij deze niet verwerken. Maak in dit geval gebruik van ons contactformulier op deze website om dit aan ons door te geven. In het andere geval kunt u een korte mededeling per post/fax aan ons toesturen. Zorg ervoor dat de mededeling is voorzien van uw polisnummer, uw nieuwe rekeningnummer met daarbij de juiste tenaamstelling.

Hoe moet ik mijn verzekering opzeggen?

Opzeggen van een verzekering dient u altijd schriftelijk te doen onder vermelding van het polisnummer, de gewenste datum van beëindiging en de reden van beëindiging. Een verzekering kan na de eerste contracttermijn van 12 maanden stopgezet worden met een opzegtermijn van 1 maand.
In geval van verkoop van uw dier kan een polis wel per direct worden beëindigd. U vermeld dan in uw berichtgeving aan ons ook de gegevens van de nieuwe eigenaar van uw paard of pony. Wij zorgen er dan voor dat uw polis direct kan worden beëindigd en u keurig de premierestitutie ontvangt.
 

Hoe handel ik als mijn paard of pony iets mankeert?

Allereerst belt u uiteraard een dierenarts indien dit noodzakelijk is. Zodra dit is gebeurd, kunt u ons het beste zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.
Maak voor de melding gebruik van ons contactformulier op deze website of neem telefonisch contact met ons op. 013 – 46 86 300
Het is gemakkelijk als u bij de melding uw polisnummer bij de hand heeft, echter wij weten dat dit niet altijd aan de orde is zoals bijvoorbeeld bij spoedgevallen. We proberen u in ieder geval altijd zo goed mogelijk te adviseren wat te doen als u de schade bij ons meldt.
Hebt u een dringende melding buiten onze kantoortijden, neem dan direct contact op met de schade afdeling via 073 – 6 419 419. Dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar. Via dit nummer wordt u dan direct doorgeschakeld of u ontvangt een mobiel nummer van de persoon die de calamiteitendienst bemand.

Wat is de definitie van een ongeval?

Bij blijvende volledige ongeschiktheid naar aanleiding van een ongeval dient er sprake te zijn van een plotseling van buitenkomend en onmiddellijk op het lichaam van het paard inwerkend geweld, dat rechtstreeks een medisch vast te stellen uitwendig lichamelijk letsel veroorzaakt, en waarvoor direct adequate veterinaire hulp wordt ingeroepen. Ook brand, blikseminslag, storm, transport, kwaadwilligheid van derden, acute vergiftiging en verdrinking vallen hieronder. Kreupelheden welke niet als direct gevolg van een ongeval zijn ontstaan en voortkomen uit het inwendige van het paard vallen niet onder het begrip ‘Ongeval’. Dit zijn orthopedische aandoeningen. Hieronder verstaan wij ondermeer kreupelheden door peesaandoeningen, peesscheuringen, een verstuiking, verdraaiing of verstapping, maar ook zaken zoals problemen met de hoefkatrol, artrose, oc’s en ocd’s. Orthopedische aandoeningen zijn enkel meeverzekerd in de ER-Optimaal verzekering.

Mijn paard voldoet niet aan mijn verwachtingen. Is dit verzekerd?

Helaas kunnen we dat niet voor u meeverzekeren. Het niet (kunnen) voldoen aan de verwachtingen die u van het paard had, is iets tussen u en de verkoper. Enkel wanneer er een veterinair probleem aanwezig is wat daartoe de aanleiding geeft kan er sprake zijn van dekking. Dit is geheel afhankelijk van de door u gekozen verzekering en mogelijke antedatering van bepaalde problemen. Ook zaken zoals waardevermindering, rijtechnische problemen of karakterproblemen die geen aantoonbare veterinaire oorzaak hebben zijn niet verzekerd binnen een Paardenverzekering. Om dit soort zaken bij voorbaat te vermijden….Neem eens een kijkje op www.paardencontracten.nl

Wordt fysiotherapie of alternatieve therapie vergoedt door de ziektekostenverzekering?

Nee, de kosten van fysiotherapie, acupunctuur, homeopathie, en (andere) natuurgeneeswijzen komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Voor meer informatie over vergoedingen verwijzen we u naar de voorwaarden op de productpagina’s van onze Paardenverzekeringen.
Enkel bij de Optimaal Paardenverzekering in combinatie met een Top Ziektekostenverzekering is er sprake van enkele vergoedingsregelingen op dit vlak. Hier leest u alles over de vergoedingen in deze combinatie.

Hoe kan ik de kosten van de dierenarts na behandeling vergoed krijgen?

U kunt deze kosten vergoed krijgen indien u een ziektekostenverzekering bij ons heeft afgesloten in combinatie met uw Paardenverzekering. In uw voorwaarden kunt u zien welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen en tot welk bedrag er wordt vergoed en wat uw eigen risico is. Wat wij nodig hebben is een door u ingevuld Schadeformulier met  Behandelformulier of attest ingevuld door de dierenarts met eventueel daarbij behorende foto’s of beelden. Daarnaast stuurt u de originele nota van uw dierenarts naar ons toe. Betaling aan uw dierenarts regelt u zelf. Uw schade wordt conform de voorwaarden dan weer aan u vergoed.

Wat doe ik als de dierenarts zegt dat mijn paard of pony niet meer zal herstellen?

In zo’n situatie stelt de dierenarts vast dat uw paard blijvend ongeschikt is voor het gebruik.
Anders gezegd…Uw paard of pony wordt afgekeurd omdat genezing niet meer mogelijk is.
Let op: Het gaat hierbij niet om een negatief aan- of verkoop advies omdat u het paard wilt verkopen. Uw paard moet ook echt iets mankeren waardoor deze voor u zelf ook blijvend ongeschikt is voor het gebruik wat u hebt opgegeven.
Een afkeuring door uzelf, de hoefsmid, een fysiotherapeut of bijvoorbeeld een homeopaat wordt niet door de verzekeraar geaccepteerd.
Maak in geval van afkeuring gebruik van ons contactformulier op deze website om dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven of neem telefonisch contact met ons op. 013 – 46 86 300

Als de blijvende ongeschiktheid veroorzaakt wordt door een gedekte oorzaak, hebben wij voor de verdere behandeling van uw schade een uitgebreide afkeuringverklaring van de betrokken dierenarts nodig. Ook kunt u gebruik maken van ons Attest bij ongeschiktheid.
Daarnaast ontvangen wij graag een door u ingevuld Schadeformulier met daarbij alle relevante stukken zoals gemaakte röntgenfoto’s en echografische beelden ter beoordeling door de veterinaire adviseur.

Na ontvangst van alle stukken wordt het dossier van uw paard of pony beoordeeld.
Als de verzekeraar akkoord gaat met de afkeuring van uw dier, wordt er contact met u opgenomen om de verdere procedure te bespreken.

Mijn paard of pony is afgekeurd. Ik denk dat dit niet gedekt is. Wat doe ik nu?

Het kan voorkomen dat uw paard wordt afgekeurd, maar dat er geen dekking is onder de afgesloten verzekering.
Stel: uw paard of pony is verzekerd op basis van een Select verzekering. U weet dat blijvende ongeschiktheid door kreupelheid, anders dan als gevolg van een ongeval, niet is meeverzekerd. Het dier is al enige tijd kreupel en er wordt ernstige artrose vastgesteld door uw dierenarts. Herstel is uitgesloten en de dierenarts keurt het dier af. Dit is niet gedekt op de Select verzekering. Er kan helaas geen schadevergoeding aan u worden uitgekeerd.

U dient dit echter wel bij ons te melden. Als u ervoor kiest uw paard of pony te verkopen, te laten slachten of euthanaseren hebben wij een officieel bericht hiervan nodig (verkoopbewijs, slachtbewijs of euthanasieverklaring) om de verzekering direct voor u te kunnen beëindigen.
Mocht u twijfelen dan, kunt u het beste alle informatie naar ons toesturen. Er wordt dan vastgesteld of er dekking is en u ontvangt hier automatisch berichtgeving over.

Wat gebeurt er met mijn paard na afkeuring?

Op het moment dat de maatschappij akkoord gaat met de afkeuring van uw paard of pony gaan zij met u overleggen wat er verder moet gebeuren met uw dier. In principe zijn er 3 mogelijkheden.

  • Doden en daarna slachten
  • Euthanasie door de dierenarts
  • Behoud voor oude dag of vervroegd pensioen

U neemt de uiteindelijke beslissing.
In die gevallen waar geen sprake is van verzekeringsdekking, bent u natuurlijk sowieso vrij zelf iets voor het dier te regelen.

Doden en daarna slachten

Dit wordt ook wel de “overname” van uw paard of pony genoemd. Er wordt gebruik gemaakt van twee Nederlandse bedrijven. Zij zorgen ervoor dat er in Nederland en België een snelle en goede dienstverlening is gegarandeerd.
Wij garanderen u dat zij deze moeilijke en zeer emotionele kwestie op een correcte mens- en paardwaardige manier voor u behandelen. Op het moment dat u aangeeft akkoord te gaan met het laten slachten van uw dier, wordt dit doorgegeven aan het bedrijf wat in uw regio werkzaam is. Dit bedrijf zal vervolgens contact met u opnemen om een afspraak te maken om uw paard/pony op te halen. Op dat moment bestaat ook de mogelijkheid meer gedetailleerde inhoudelijke vragen over het proces te stellen. Zodra uw dier is opgehaald, zal het bedrijf de maatschappij ervan verwittigen dat dit is gebeurd. Op dat moment wordt de verzekering beëindigd en wordt de vastgestelde schade uitkering aan u overgemaakt. Hier zult u altijd een schriftelijk bericht van ontvangen.

Wanneer u liever het dier zelf wegbrengt om te laten slachten is dit natuurlijk altijd mogelijk. Dit houdt in dat u tijdens een telefonisch contact met het aangewezen bedrijf een afspraak maakt, waarbij u uw paard/pony zelf op het afgesproken tijdstip naar de afgesproken locatie kunt brengen en volgens uw wens (tot op zekere hoogte) bij het proces aanwezig kunt zijn zodat u zeker weet dat alles op een correcte wijze is gebeurd.

Euthanasie door de dierenarts

U kunt er ook voor kiezen om zelf te regelen dat uw paard of pony wordt geëuthanaseerd door een dierenarts van uw keuze. Na ontvangst van een euthanasieverklaring van uw dierenarts, wordt de schadevergoeding aan u uitgekeerd. In dit geval wordt er een restwaarde berekend die op de schadevergoeding in mindering wordt gebracht, omdat bij overname van het dier eventuele opbrengsten voor de maatschappij zijn. Deze restwaarde dient als compensatie hiervoor. De restwaarde wordt individueel door de maatschappij vastgesteld. De kosten van euthanasie en afvoer van het dier worden niet vergoed. Kiest u voor crematie van uw paard of pony dan wordt deze enkel vergoed als u hiervoor ook een Uitvaartverzekering hebt afgesloten.

Behoud voor oude dag of vervroegd pensioen

Vroeger werden alle paarden en pony’s standaard door de verzekering overgenomen en geslacht. Gelukkig zijn deze tijden veranderd en kunt u uw paard of pony ook terugkopen voor een goede oude dag. Hier zijn enkele eenvoudige voorwaarden aan verbonden. Zo mag uw paard of pony niet meer worden uitgebracht op wedstrijden en mag het dier ook niet worden doorverkocht. Zaken die volgens ons vanzelfsprekend zijn wanneer het een afgekeurd dier betreft en ook alleen maar ten goede van uw paard/pony komen.
De terugkoopverklaring die hiervoor wordt gebruikt geeft aan dat zowel u als de maatschappij akkoord gaan met de afkeuring en het behoud van het dier.
Zodra deze regeling door beide partijen officieel akkoord is bevonden, kan de schade verder worden afgewikkeld. De verzekeraar hanteert ook in dit geval een restwaarde die op de schadevergoeding in mindering wordt gebracht.
De restwaarde wordt individueel door de maatschappij vastgesteld.
Of dit traject kan worden doorlopen in uw persoonlijke situatie, is afhankelijk van de omstandigheden waarin uw dier verkeert.
De terugkoopregeling kan uiteraard alleen worden aangeboden wanneer de aandoening van het dier dit toelaat en het dier niet te veel in zijn/haar welzijn wordt aangetast.

Wat doe ik als de dierenarts mijn paard of pony direct met spoed wil euthanaseren?

Wanneer er sprake is van een zeer ernstige situatie en een dierenarts besluit dat uw paard of pony hoe dan ook niet meer behandeld kan worden en niet langer mag lijden zal hij besluiten om het dier in te laten slapen.
Het is dan zaak dat er direct door u of de dierenarts contact met ons wordt opgenomen.
013 – 46 86 300
Ontstaat deze situatie buiten kantoortijden, neem dan direct contact op met de schade afdeling.
073 – 6 419 419
Dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar.
U wordt dan doorgeschakeld of ontvangt u direct een mobiel telefoonnummer.

Wat doe ik als mijn paard of pony is overleden?

Neem direct telefonisch contact met ons op, wij kunnen u dan adviseren wat te doen.
013 – 46 86 300

Ontstaat deze situatie buiten kantoortijden, neem dan direct contact op met de schade afdeling.
073 – 6 419 419
Dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar.
U wordt dan doorgeschakeld of ontvangt u direct een mobiel telefoonnummer.

Afhankelijk van de situatie kan sectie (schouwing) nodig zijn door bijvoorbeeld de GD of de Diergeneeskundige Faculteit in Utrecht. Dit zal dan tijdens het telefonische contact worden aangegeven. De kosten van een sectie worden niet door de verzekeraar vergoed.

Sowieso is altijd een schriftelijke verklaring van uw dierenarts nodig met daarin vermelding van de identiteit van het paard, datum van overlijden, de doodsoorzaak en de wijze van overlijden om een aanspraak te kunnen maken op een uitkering van uw paardenverzekering.

Laat dus nooit uw paard of pony direct ophalen door de destructor of een crematorium voordat u met ons contact hebt gehad.

Wat doe ik als ik mijn paard of pony wil laten cremeren?

De Uitvaartverzekering is een losstaande verzekering van uw paardenverzekering.
Indien u een Uitvaartverzekering voor uw paard hebt gesloten kunt u zelf contact opnemen met één van de Nederlandse uitvaartcentra om de uitvaart van uw paard te regelen. Op moment dat het uitvaartcentrum het paard bij u komt ophalen dient u het meldingsformulier aan de transporteur over te dragen. Het uitvaartcentrum zal dit formulier naar de verzekeraar sturen om te zorgen dat de kosten worden vergoed.
De Uitvaartverzekering betreft een zogenaamd “natura” verzekering. Dit betekent dat de verzekeraar de gedekte kosten rechtstreeks aan het uitvaartcentrum vergoedt.
Als er ook niet-gedekte kosten door u zijn gemaakt, dient u deze zelf te voldoen aan het uitvaartcentrum. U ontvangt van het uitvaartcentrum dan een aparte factuur voor deze kosten.

Let op dat indien u naast de Uitvaartverzekering ook nog een Paardenverzekering heeft gesloten u de schade eerst bij ons meldt, voordat u het crematorium inschakelt. Zie hiervoor “wat doe ik als mijn paard of pony is overleden?”

Wanneer u geen Uitvaartverzekering en enkel een Paardenverzekering hebt gesloten is de keuze aan u of u het overleden dier laat cremeren of op laat halen voor destructie. De kosten komen dan vanzelfsprekend ook geheel voor uw rekening.
Echter ook dan geldt dat u de schade eerst bij ons meldt voordat u iemand inschakelt om het dier op te halen. Zie hiervoor “wat doe ik als mijn paard of pony is overleden?”

Welke uitvaartcentra voor paarden zijn er in Nederland?

Er zijn op dit moment 3 operationele uitvaartcentra in Nederland
De keuze is aan u. Ook wanneer u een Uitvaartverzekering bij ons hebt afgesloten.

Paardencrematorium Westerhout

Zeestraat 214
1943 EA Beverwijk
Tel. 0251 – 22 66 77
Fax. 0251 – 21 28 46
www.paardencrematoriumwesterhout.nl
info@paardencrematoriumwesterhout.nl

SHCN Dierenuitvaart

(in Stompwijk en Roermond, alleen in Roermond paarden mogelijk)
Olympialaan 10
6042 JZ Roermond
Algemeen nummer: 0800 – 74 26 000
Tel. 0475 – 34 31 34
Fax. 0475 – 34 31 05
www.shcn.nl
info@shcn.eu

Huisdieren- en paardencrematorium

Buitendijk 101
3078 XC Rotterdam
Tel. 010 – 48 33 385
Fax. 010 – 49 777 90
www.dierencrematie.nl
info@dierencrematie.nl

Wat moet ik doen als mijn paard, zadel of trailer is gestolen?

U moet binnen 24 uur aangifte doen bij de politie en ook ons zo spoedig mogelijk inlichten.
In het buitenland kunt u de aangifte ter plaatse doen. Het bewijs van de aangifte moet u zo spoedig mogelijk naar ons opsturen. Daarna is het zaak dat wij spoedig van u een ingevuld Schadeformulier ontvangen. U treft dit formulier voor de betreffende verzekering aan op de Downloadpagina.

Wat doe ik als er iets anders gebeurt wat mogelijk gedekt is door de verzekering?

Zodra er iets gebeurt dat mogelijk tot een schade-uitkering kan leiden, dient u dit zo snel mogelijk te melden en alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is om (verdere) schade te voorkomen of te verminderen. Neem direct telefonisch contact met ons op, wij kunnen u dan adviseren wat te doen. 013 – 46 86 300
Ontstaat deze situatie buiten kantoortijden, neem dan direct contact op met de schade afdeling.
073 – 6 419 419
Dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar. U wordt dan doorgeschakeld of ontvangt u direct een mobiel telefoonnummer.

Hoe snel krijg ik mijn schade vergoed?

Afhankelijk van de complexiteit van uw schadeclaim, kan de afwikkeling enkele werkdagen tot enkele weken in beslag nemen. Deze termijn wordt uiteraard zo kort mogelijk gehouden. Nadat uw claim is beoordeeld, ontvangt u altijd een brief met de uitslag hiervan. Hierna wordt het geld binnen enkele werkdagen aan u overgemaakt. Zijn hierover vragen of lopen zaken niet naar wens, schakel dan direct met ons. 013 – 46 86 300
Wij zijn er dan voor u om u te helpen en uw belangen te behartigen.