Zadel

Het is mogelijk om uw zadel, met de daaraan bevestigde en omschreven toebehoren, te verzekeren op een speciale zadelverzekering. Uw zadel is dan goed verzekerd tijdens gebruik, opslag, transport en verblijf op concoursen, keuringen en ruiterdagen.

Wat is verzekerd

De verzekering biedt dekking voor schade door verlies, diefstal of beschadiging;

  • tijdens gebruik en stalling door u of uw gemachtigde;
  • tijdens transport;
  • tijdens het verblijf op keuringen, ruiterdagen en wedstrijden.

Schadevergoeding

De schadevergoeding bedraagt het bedrag aan herstelkosten en bij onherstelbare beschadiging of diefstal -afhankelijk van de ouderdom- de nieuwwaarde of de dagwaarde van uw zadel.

Er geldt een eigen risico van € 100,- per schadegeval. Dit wordt niet toegepast bij totaal verlies.

Klik hier om de Voorwaarden in te zien.

Premie

2,50% van de nieuwwaarde van uw zadel met een minimum van € 40,00.

Klik hier voor het aanvraagformulier.

Acceptatienorm

Bij acceptatie dient u een aankoopnota van het zadel te overleggen.