Aanvraagformulier Paardenverzekering

Download

Aansprakelijkheidsverzekering Paard Particulier

Het is mogelijk om uw aansprakelijkheidsrisico als particuliere bezitter van een paard of pony te verzekeren. Niet alle verzekeraars verzekeren namelijk het risico van uw paard of pony mee op de Particuliere Aansprakelijkheidsverzekering. Sommige verzekeraars verlenen wel in sommige gevallen dekking maar sowieso nooit compleet tijdens wedstrijden.
Voordat u deze verzekering afsluit is het belangrijk dat u eerst navraagt bij uw particuliere aansprakelijkheidsverzekeraar wat er van het risico mogelijk al meeverzekerd is. Voorkom dubbele verzekeringen !
Bent u echter wedstrijdruiter?………….Dan is onze verzekering een noodzaak!

Voor Bedrijfsmatige Aansprakelijkheidsverzekeringen verwijzen wij u naar onze website www.equinerisk.com

Wat is verzekerd

Deze verzekering biedt dekking indien u als eigenaar aansprakelijk wordt gesteld voor zaakschade of letselschade veroorzaakt door uw paard of pony aan derden binnen Nederland en welke niet door een andere verzekeraar is gedekt. De dekking bedraagt maximaal € 500.000,00 per gebeurtenis.

Deze verzekering biedt  een secundaire dekking voor aansprakelijkheidsschade die door uw paard of pony wordt veroorzaakt in particuliere hoedanigheid en is uitsluitend van kracht binnen Nederland.

Klik hier om de Bijzondere Voorwaarden van deze verzekering in te zien.

Schadevergoeding

De tegenpartij wordt schadeloos gesteld conform de wettelijke regelingen met inachtneming van het maximaal verzekerde bedrag indien u ook daadwerkelijk aansprakelijk bent.

Premie

€ 30,00 per jaar per paard.

Acceptatienorm

Deze verzekering kan in combinatie met iedere paardenverzekering worden gesloten, maar kan ook gewoon los als zelfstandige verzekering worden gesloten.