Combinatie verzekeringen

Deze verzekering kunt u  in overleg met ons afsluiten voor alle paarden en pony’s met uitzondering van draf- en renpaarden die in de wedstrijdsport lopen.

Wat is verzekerd

De dekking is geheel afhankelijk van de combinatie van verzekeringen die u maakt.
Juist daarom is het zo belangrijk dat wij u hierover goed kunnen informeren. Samen met u kunnen we kijken wat voor u de beste passende oplossing is. Zaken zoals keuringsgrenzen en premiestaffels zijn belangrijk om hierin de voor u meest gunstige keuze te kunnen maken

Een voorbeeld

Uw paard heeft een waarde van € 10.000,00. U vindt het niet nodig om het dier voor de volledige waarde te verzekeren conform de Optimaal Paardenverzekering of u bent niet in het bezit van recente keuringen.
U kiest voor een bedrag van € 4.500.00  voor wat betreft de Optimaal dekking en u neemt voor het overige deel van € 5.500,00 de Start verzekering.
U betaalt dan de premie voor de Optimaal verzekering over € 4.500,00 en de premie voor de Start verzekering over € 5.500,00.
Hiermee bent u voordeliger uit en kiest u voor een mindere dekking over een bepaald gedeelte van de waarde van uw paard.
Indien zich een gebeurtenis voordoet die valt onder beide dekkingen, zoals bijvoorbeeld dood door koliek of blijvende ongeschiktheid voor het gebruik als gevolg van een ongeval, komen beide dekkingen tot uitkering, waardoor u dus over de volledige waarde dekking mag verwachten conform de voorwaarden.
Doet zich echter een gebeurtenis voor die enkel gedekt is onder de Optimaal verzekering , zoals bijvoorbeeld een kreupelheid die is ontstaan zonder dat daar een ongeval aan vooraf is gegaan, dan biedt enkel dus die verzekering dekking. In dat geval beperkt zich de uitkering dan ook in dit voorbeeld tot 90% van € 4.500,00.

Juist omdat er zoveel combinaties mogelijk zijn, leggen we het u graag persoonlijk uit!
Neem voor een goed advies contact met ons op!

Schadevergoeding

100% van de totale verzekerde waarde in geval van dood en noodzakelijk doden.
  90% van de voor dat gedeelte verzekerde waarde bij blijvende ongeschiktheid voor het gebruik.

Premie

Deze is afhankelijk van de combinatie welke gekozen wordt.

Acceptatienorm

Deze is afhankelijk van de dekking welke gekozen wordt en wordt afgeleid van de dekkingen welke gecombineerd worden.

Aanvullende Ziektekosten verzekering

Bij deze verzekering is het ook mogelijk een aanvullende Ziektekosten verzekering te sluiten.
Zie daarvoor de productinformatie van de betreffende Paardenverzekeringen welke u wenst te combineren.

Aanvullende Diefstal verzekering

Bij deze verzekering is het mogelijk een aanvullende Diefstal verzekering te sluiten indien deze nog niet in de combinatie is opgenomen.
Klik hier voor meer informatie.

Aanvullende Aansprakelijkheidsverzekering Paard Particulier

Bij deze verzekering is het mogelijk een aanvullende Aansprakelijkheidsverzekering te sluiten.
Klik hier voor meer informatie.