Embryo verzekering

Uw ongeboren veulen kan vanaf de 45 dagen na de transplantatiedatum worden verzekerd tot 7 dagen na de geboorte. Op deze manier is dus ook het geboorterisico goed verzekerd. Daarna kunt u het veulen, als u dat wilt, doorverzekeren met een van onze reguliere Paardenverzekeringen. Zie daarvoor een van onze Basisdekkingen.

Deze verzekering kunt u niet afsluiten voor trekpaarden.

Wat is verzekerd

Uw foetus is verzekerd voor dood of mismaakt geboren worden, waaronder dus ook verwerpen, en blijvende volledige ongeschiktheid als gevolg van een ziekte, ongeval of kreupelheid.

Indien u daar voor kiest kunt u ook de draagmerrie meeverzekeren in deze verzekering. De merrie wordt dan verzekerd conform de ER Budget verzekering.  Ook de transplantatiekosten kunnen worden meeverzekerd.

Klik hier om de Bijzondere Voorwaarden van deze verzekering in te zien.

Schadevergoeding

Deze verzekering geeft een uitkering van 85% van de verzekerde waarde.
Voor de merrie, mits meeverzekerd, geldt een uitkering van 100% van de verzekerde waarde.

Bij een tweelingdracht wordt géén schadevergoeding verleend indien één van de twee veulens dood of mismaakt geboren wordt of gedurende zes dagen na de geboorte blijvend ongeschikt wordt en/of komt te overlijden.
Indien bij ingang van de verzekering géén recente drachtigheidsverklaring door uw dierenarts is afgegeven die gebaseerd is op het opvoelen van uw merrie, zal de verzekeraar géén uitkering verlenen bij het niet-drachtig zijn van uw merrie.

Premie

10% van de verzekerde waarde.
De verzekerde waarde wordt vastgesteld op basis van het dekgeld, eventueel vermeerderd met de transplantatiekosten. Indien de gezamenlijke verzekerde waarde van het dekgeld en de transplantatiekosten hoger worden dan € 8500,00 is de premie op aanvraag.

Wilt u ook de merrie meeverzekeren, dan geldt daarvoor een premie van 3,25% van de verzekerde waarde van de merrie.

Klik hier voor het aanvraagformulier.

Acceptatienorm

Bij reeds verzekerde merries is de aanlevering van een recente drachtigheid verklaring afdoende.
Bij niet verzekerde merries geldt tevens een gezondheidsverklaring voor de merrie.

Klik hier voor een blanco versie van de gezondheidsverklaring.
Klik hier voor een blanco drachtigheidsverklaring om de dierenarts in te laten vullen.
Klik hier voor een blanco versie van het geboortebericht.