Aanvraagformulier Paardenverzekering

Download

Uitvaart verzekering

Natuurlijk staat u er niet graag bij stil, maar er komt ooit een moment dat u afscheid moet nemen van uw paard of pony.
Op dat moment komt u ook voor een keuze te staan.

Laat u het dier na overlijden of euthanasie ophalen voor afvoer naar een destructor, of wilt u afscheid nemen door middel van een keurige crematie van uw dier.
Een uitvaart is een waardige manier om een trouw kameraadschap af te sluiten.
Door het afsluiten van deze verzekering neemt de verzekeraar de kosten van de uitvaart voor haar rekening.

Wat is verzekerd

De kosten van het cremeren van uw paard of pony inclusief het transport van het dier naar een in Nederland gevestigd paardencrematorium. Na crematie ontvangt u een officieel crematie certificaat.

Klik hier om de Bijzondere Voorwaarden van deze verzekering in te zien.

Schadevergoeding

Het betreft hier een zogenaamde “in natura” verzekering. De kosten van crematie en het transport worden niet aan u doorberekend maar rechtstreeks aan de maatschappij.
Eventuele bijkomende kosten zoals uw eigen vervoer naar het uitvaartcentrum, de kosten van euthanasie of eventuele aanschaf van een urn zijn uitgesloten van dekking.
Ook extra kosten van transport van het paard op een zon- of feestdag zijn uitgesloten.

Schadevergoeding vindt plaats op het moment dat het meldingsformulier Uitvaartverzekering via uw uitvaartcentrum door de verzekeraar wordt ontvangen. U overhandigt dit formulier na invulling aan de transporteur die uw paard of pony namens het uitvaartcentrum komt ophalen. Dit formulier ontvangt u bij aanvang van de verzekering.

Op deze verzekering is een wachttermijn van 3 maanden na de ingangsdatum van toepassing, tenzij er sprake is van overlijden of noodzakelijk euthanaseren ten gevolge van een acuut verlopend ziektebeeld, brand of ongeval.

Premie

De premie wordt berekend aan de hand van de leeftijd van uw paard of pony bij aanvraag van de verzekering en daarnaast de stokmaat. Bij nog groeiende dieren is dit de te verwachten eindstokmaat. Hoe jonger u het dier verzekert, hoe lager uw premie is.
Daarnaast geldt voor veulens en jaarlingen gedurende het eerste en tweede levensjaar een korting van respectievelijk 50% en 25% op de premies die hieronder vermeld staan.

Vanaf de 23 jarige leeftijd wordt de verzekering waardevast premievrij. Dit houdt in dat de dekking gewoon blijft bestaan, maar u geen premie meer hoeft te betalen.

Klik hier voor de premietabel.

Acceptatienorm

Enkel gechipte paarden zijn acceptabel tot een leeftijd van 19 jaar.
Tevens dient u een gezondheidsverklaring te overleggen, niet ouder dan 6 weken.