Vrucht verzekering

Een ongeboren veulen kan vanaf de 4e maand na de laatste dekdatum worden verzekerd tot 7 dagen na de geboorte. Op deze manier is dus ook het geboorterisico goed verzekerd. Daarna kunt u het veulen, als u dat wilt, doorverzekeren met een van onze reguliere paardenverzekeringen. Zie hiervoor onze Basisdekkingen.

Wat is verzekerd

Uw foetus is verzekerd voor dood of mismaakt geboren worden, waaronder dus ook verwerpen, en blijvende volledige ongeschiktheid als gevolg van een ziekte, ongeval of kreupelheid.

Klik hier om de Bijzondere Voorwaarden van deze verzekering in te zien.

Schadevergoeding

Deze verzekering geeft een uitkering van 100% van de verzekerde waarde.

Premie

9,50% van de verzekerde waarde.
De verzekerde waarde wordt vastgesteld op basis van het dekgeld.
U kunt maximaal 2½ keer het dekgeld verzekeren met een maximum van € 4.500,00.

Klik hier voor het aanvraagformulier.

Acceptatienorm

Bij reeds verzekerde merries is de aanlevering van een recente drachtigheid verklaring afdoende.
Bij niet verzekerde merries geldt tevens een gezondheidsverklaring voor de merrie.

Klik hier voor een blanco versie van de gezondheidsverklaring.
Klik hier voor een blanco drachtigheidverklaring om de dierenarts in te laten vullen.
Klik hier voor een blanco versie van het geboortebericht.