Vaakgestelde vragen

Hieronder tref je een overzicht aan van vragen die wij op kantoor vaak krijgen. Misschien staat jouw vraag er ook bij.

Heb je toch nog een andere vraag, neem dan gerust contact op met ons kantoor via telefoon of e-mail of gebruik het contactformulier op de website.

Contact opnemen

Hoe vraag ik een verzekering aan?

Dat kan op diverse manieren:

Je kan via onze website gebruik maken van de online aanvraagmodules. Daarin kan je ook keuringsrapporten en gezondheidsverklaringen uploaden.

Je kan ook gebruik maken van een aanvraagformulier. Dit formulier stuur je dan met de eventueel benodigde stukken naar ons op. De formulieren vind je onder Downloads.

In beide gevallen proberen we je zo snel mogelijk bericht te geven over de afhandeling van je aanvraag.

Het is ook mogelijk je paard direct telefonisch in voorlopige dekking te geven of eventueel via de Voorlopige Dekkingsaanvraag op de website. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Ik heb een paard/pony gekocht die al bij Equine Risk is verzekerd. Kan ik deze verzekering voortzetten?

Waarschijnlijk kan je de verzekering gewoon overnemen. Hiervoor kan je het beste contact met ons opnemen via 013 – 46 86 300.

Is het mogelijk om mijn paard per direct in de voorlopige dekking te nemen?

Je kan je paard op twee manieren direct in voorlopige dekking geven:

Mag mijn eigen dierenarts het dier keuren voor de verzekeringsaanvraag?

Iedere dierenarts mag in principe een paard keuren, dus ook je eigen dierenarts.

Toch adviseren wij om voor de keuring van een paard minimaal gebruik te maken van een Erkende Paardendierenarts en liefst indien mogelijk zelfs van een Erkende Keuringsdierenarts.

Erkende Keuringsdierenartsen vind je in het register.

Hoe oud mogen een gezondheidsverklaring, klinische keuring en röntgenfoto’s zijn bij de verzekeringsaanvraag?

Een gezondheidsverklaring en een klinische keuring zijn beiden momentopnames van een paard of pony en zijn derhalve ook maar beperkt geldig. Ook röntgenfoto’s zijn aan een bepaalde geldigheidsduur onderhevig. Een gezondheidsverklaring of een klinisch keuringsrapport mag daarom in de meeste gevallen niet ouder zijn dan 6 weken. Röntgenfoto’s mogen niet ouder zijn dan 3 maanden.

Mocht het klinisch keuringsrapport ouder zijn dan 6 weken, maar jonger dan 3 maanden, dan hebben wij hier ook verzekeringen voor.

Neem ik dat geval contact met ons op voor de mogelijkheden.

Tot welke leeftijd kan ik een paard verzekeren en tot wanneer blijft deze dan verzekerd?

Het afsluiten van de meeste paardenverzekeringen is mogelijk tot en met het jaar waarin het paard of de pony 16 jaar wordt. Wij hebben echter een mogelijkheid om je paard ook te verzekeren als het dier 16 jaar of ouder is. De dekking is dan vrij beperkt. Wil je meer weten kijk dan in ons Hippisch Particulier Pakket.

Is je paard eenmaal verzekerd dan kan het dier ook verzekerd blijven. Dus ook na de 16 jarige leeftijd. Bij het bereiken van de 20 jarige leeftijd ontvang je een aangepast aanbod vanuit de verzekeraar.

Kan ik ook enkel een ziektekosten verzekering afsluiten?

Een ziektekosten verzekering kan alleen afgesloten worden in combinatie met een basisdekking. Maar kijk eens naar onze speciale dekking in ons Hippisch Particulier Pakket. Die biedt je wellicht een hele goede oplossing.

Wat is het verschil tussen de verschillende ziektekosten verzekeringen?

Daarvoor hebben een heel duidelijk Vergelijkingsoverzicht gemaakt. Neem eens een kijkje.

Hoe kan ik mijn verzekering en/of verzekerde waarde wijzigen?

Je kan ons bellen of mailen of gebruik maken van ons Contactformulier op deze website.

Voor een verhoging van dekking kan je het beste even met ons bellen. We kunnen dan voor je bekijken of je enkel een wijzigingsformulier in hoeft te sturen of dat er eventueel aanvullende stukken benodigd zijn.

Moet ik voor mijn paard een aansprakelijkheid verzekering afsluiten?

Moeten is dwang, maar het is wel heel verstandig. Staat je paard in pension dan wordt het ook dikwijls geëist in je contract en dan moet het dus wel.

Wij bieden je in ons Hippisch Particulier Pakket een complete dekking waarin je paarden zijn verzekerd (als je deze tenminste als particulier bezit) en waar ook de volledige aansprakelijkheid van jezelf of je gezin is geregeld. Je lopende polis kan je dan beëindigen. Die heb je niet meer nodig. Wij bieden je de combinatie.

Is het verstandig om bij aanschaf van een paard/pony een koopcontract te gebruiken?

Het antwoord op deze vraag luidt volmondig…JA.

Regelmatig worden wij geconfronteerd met aankoopgeschillen die in ieder geval gemakkelijker kunnen worden opgelost als er sprake is van een goed koopcontract.
Voor alle contracten die je nodig hebt in de hippische  sector verwijzen wij je naar www.paardencontracten.nl Je kan daar voor een gering bedrag een prima koopcontract downloaden. Dit kan je dan verder aanvullen met jouw gegevens en die van de verkoper en het paard.

En vergeet niet……………………Een koopcontract is uiteindelijk ook je eigendomsbewijs!!!
Het paspoort of stamboekpapier is namelijk geen eigendomsbewijs volgens de wet.

Hoe kan ik een adreswijziging van mezelf of van de stal van het paard doorgeven?

Dat kan gewoon via ons Contactformulier. Telefonisch mogen we deze wijzigingen niet doorvoeren.

Hoe kan ik mijn verzekering opzeggen?

Opzeggen van een verzekering dient altijd schriftelijk te gebeuren onder vermelding van het polisnummer, de gewenste datum van beëindiging en de reden van beëindiging.

Een verzekering kan na de eerste contracttermijn van 12 maanden stopgezet worden met een opzegtermijn van 1 maand.

In geval van verkoop van je dier kan een polis wel per direct worden beëindigd. Je vermeld dan in de berichtgeving aan ons ook de gegevens van de nieuwe eigenaar van het paard of pony. Wij zorgen er dan voor dat je polis direct kan worden beëindigd en je keurig de premierestitutie ontvangt.

Hoe handel ik als mijn paard/pony iets mankeert?

Je neemt zo spoedig mogelijk contact met ons op om je schade te melden.

Je kan het beste Online je schade melden dat is de snelste manier.

Hoe kan ik de kosten van de dierenarts na behandeling vergoed krijgen?

Dat is mogelijk als je een aanvullende ziektekosten hebt gesloten bij je Basisverzekering en de kosten ook door die verzekering gedekt worden.

Je kan het beste Online je schade melden dat is de snelste manier. Je kan dan ook de benodigde documenten uploaden, zoals een attest en de nota’s van de dierenarts.

Wat doe ik als de dierenarts zegt dat mijn paard/pony niet meer zal herstellen?

Dat is geen fijn bericht voor je. Je dierenarts stelt dan vast dat je paard blijvend ongeschikt is voor het gebruik.

Je kan het beste Online je schade melden dat is de snelste manier. Je kan dan ook de benodigde documenten uploaden, zoals een afkeuringsattest, verslagen en foto’s of echografische beelden.

Na ontvangst van alle stukken wordt je schademelding beoordeeld. Als de verzekeraar akkoord gaat met de afkeuring, wordt er contact met je opgenomen om de verdere procedure te bespreken.

Wat gebeurt er met mijn paard na afkeuring?

Als je besluit dat je een paard wilt houden ondanks het feit dat je dier niet meer gebruikt kan worden, ga je een verplichting aan met jezelf en je paard. Het is hoe dan ook bespreekbaar met de verzekeraar. Er wordt dan in principe een stukje restwaarde ingehouden en je mag je paard houden. Je kan ook besluiten dat het paard wordt geëuthanaseerd door je dierenarts of dat de verzekering het paard van je overneemt. In het laatste geval leidt dat tot dood door slachting van het paard. Hoe dan ook; je neemt zelf de beslissing en de schademedewerker zal dat met je bespreken.

Wat doe ik als de dierenarts mijn paard/pony direct met spoed wil euthanaseren?

Wanneer er sprake is van een zeer ernstige situatie en een dierenarts besluit dat je paard of pony hoe dan ook niet meer behandeld kan worden en niet langer mag lijden zal hij of zij besluiten om het dier in te laten slapen. Da is een keuze die een dierenarts zelfstandig dient te maken en die naar onze mening volledig los staat van polis dekking.

Het is belangrijk dat je de gebeurtenis zo spoedig mogelijk doorgeeft omdat een verzekeraar eventueel om sectie zou kunnen vragen.

Toestemming om een paard in te laten slapen omdat men uitbehandeld is en waarbij geen spoed aan de orde is, doe je altijd wel eerst in overleg met de verzekeraar.

Wat doe ik als mijn paard/pony is overleden?

Afhankelijk van de situatie kan sectie gevraagd worden door de verzekeraar.

Je kan deze schade dus het beste even telefonisch melden. We vragen dan voor je na of een sectie verlangd wordt. Gebeurt het vroeg in het weekend, dan kan een sectie dikwijls niet zo lang uitgesteld worden. In onze voicemail die dan aanstaat wordt duidelijk aangegeven hoe je kan handelen.

Sowieso is altijd een schriftelijke verklaring van je dierenarts nodig met daarin vermelding van de identiteit van het paard, datum van overlijden, de vermoedelijke doodsoorzaak en de wijze van overlijden. Laat dus nooit je paard of pony direct ophalen door de destructor of een crematorium voordat je met ons contact hebt gehad.

Wat moet ik doen als mijn paard/pony, zadel of trailer is gestolen?

Aangifte bij de politie is de eerste actie die je moet ondernemen. Daarna is het belangrijk om ook ons zo spoedig mogelijk inlichten.

Je kan het beste Online je schade melden dat is de snelste manier.

Is mijn paard verzekerd als iemand anders erop rijdt i.p.v. ik zelf?

Voor de Paardenverzekering maakt het niet uit. Voor je Aansprakelijkheidsverzekering geldt dat jij aansprakelijk bent als er iets gebeurt door het onberekenbare gedrag uit eigen energie van jouw paard. Maakt de ruiter echter een fout waardoor schade aan anderen ontstaat, dan zal de aansprakelijkheid bij de ruiter komen te liggen.

Hoe snel krijg ik mijn schade vergoed?

Je mag rekenen op een snelle en correcte afhandeling van je schade. Het is onze taak om de verzekeraar daar ook op te attenderen en dat doen we ook.
Wat ons helpt is dat wij snel en volledig worden geïnformeerd over de schade.
Dit kun je doen door ons alle van belang zijnde informatie zo spoedig mogelijk toe te zenden en gebruik te maken van onze Online schademelding.