Rijtuig/Menwagen

Het is mogelijk om uw menwagen of rijtuig te verzekeren op een speciale rijtuigverzekering. Uw rijtuig is dan prima verzekerd tijdens gebruik, stalling, transport en verblijf op concoursen, keuringen en ruiterdagen.

Wat is verzekerd

De verzekering biedt de volgende dekking;

  • Brand, blikseminslag, ontploffing of instorting,
  • Storm en door storm vallende voorwerpen, overstroming, aardbeving,
  • Diefstal met braakschade,
  • Vandalisme met braakschade,
  • Alle andere van buiten komende onheilen.

Schadevergoeding

De schadevergoeding bedraagt het bedrag aan herstelkosten en bij onherstelbare beschadiging of diefstal afhankelijk van de ouderdom de waarde van uw rijtuig.
Het eigen risico per gebeurtenis bedraagt € 100,00. Bij totaalverlies geldt geen eigen risico.

Klik hier om de Voorwaarden van deze verzekering in te zien.

Premie

2,50% van de nieuwwaarde van uw rijtuig.

Klik hier voor een aanvraagformulier om uit te printen.

Acceptatienorm

Bij acceptatie dient u een aankoopnota te overleggen of een taxatierapport en
kleurenfoto’s van het rijtuig.